Пријавување на возилото на сервис

Сервисер:

Вид сервисна услуга

Дијагностика
Промена на масло
Preventive inspection 30 points + oil and filter
Редовен сервис
Change fluid
Климатизација
Акумулатор
Сервис на издувнен систем
Сервис на катализатор
Сервис на сопирачки
Пневматици
Центрирање на предница
Суспензија
Chassis service
Проверка на каросерија
Поправка на каросерија
Поправка на стакло
Windshield replacement
Систем за разладување
Clutch replacement
Headligths service
Belt replacement
Wiper Blades service

Дополнителни информации (опис на дефектот/барањето):

Избран термин за сервис:

Ве молиме изберете го саканиот датум и час за извршување на услугата.
Ве молиме изберете го саканиот датум и час за извршување на услугата.

Информации за возилото

Ве молиме внесете го моделот на возилото.
Ве молиме изберете ја годината на возилото.

Контактни податоци

Ве молиме внесете го вашето име.
Ве молиме внесете го вашето презиме.
Неточен тел. број. Минимум знаци: %s.
Ве молиме внесете e-mail адреса во правилен формат.
Ве молиме обележете дека се согласувате со општите услови.
Ве молиме изберете ги сервисните услуги.