Skip to main content

Правно известување

 


Со оваа пријава VCAG d.o.o., Ljubljana, Slovenia и KMAG d.o.o., Ljubljana, Slovenia, како обработувач на збирка од лични податоци исклучиво за целите на комуникацијата со вас (статистичка обработка, сегментација на потрошувачите, испраќање материјали и покани, телефонско и електронско анкетирање) ќе ги користи сите информации или материјали добиени од вас, а вашето име и останатите лични податоци нема да ги користи спротивно на вашата волја. Вашите лични податоци ќе започнеме да ги обработуваме во согласност со Законот за заштита на лични податоци. Обработката значи собирање, чување или спојување на податоците во збирки на лични податоци, промена, употреба или јавување, вклучувајќи пренос, пребарување, блокирање и бришење. Вашите лични податоци се чуваат и користат до вашето писмено отповикување. Во врска со заштитата на личните податоци ви гарантираме дека за сите прашања во врска со нивното чување, обезбедување, водење на каталозите на податоци и останатите права и обврски што ги има нашето претпријатие како обработувач на збирка на лични податоци во целост ќе ги почитуваме законските одредби. Собирањето на вашите лични податоци е доброволно. Доколку не дадете согласност за опишаната обработка на личните податоци, нема да можеме да ве известуваме за новите производи, рекламните акции, односно да комуницираме со вас. Ве известуваме дека од обработувачот на збирката на лични податоци во секое време може да побарате пристап до податоците, препис, копирање, дополнување, исправка, блокирање или бришење на вашите лични податоци.